EXHIBITION

Exhibition in progress

GARDEN

2023.11.17 - 12.09

DAIKOKU Takayuki

Past exhibitions

PRIME SPIRAL

2023.10.13 - 11.04

PRIME SPIRAL

2023.10.13 - 11.04

KADOTA Mitsumasa

The Eyes of the Skin

2023.09.15 - 10.07

The Eyes of the Skin

2023.09.15 - 10.07

KITABAYASHI Kanako, HANZAWA Tomomi, YAMANISHI Anna

YAMAGUCHI Soichi

quinque - 5th Anniversary Exhibition -

2023.06.03 - 06.17

quinque - 5th Anniversary Exhibition -

2023.06.03 - 06.17

DAIKOKU Takayuki, FUJISAKI Ryoichi, MASUDA Masahiro, YOKOMIZO Miyuki, YOSHIKAWA Tamihito

Early Summer Viewing Room

2023.05.12 - 05.26

Early Summer Viewing Room

2023.05.12 - 05.26

OZU Wataru, KITABAYASHI Kanako, DAIKOKU Takayuki, HANZAWA Tomomi, FUJISAKI Ryoichi, MASUDA Masahiro, YOSHIKAWA Tamihito

THE MOMENT

2023.03.17 - 04.08

THE MOMENT

2023.03.17 - 04.08

HAMA Daijiro

MATSUBA Collection

2023.02.09 - 02.25

MATSUBA Collection

2023.02.09 - 02.25

KADOTA Mitsumasa, HASHIGUCHI Lintalow, SUNAGA Aru, and others

LANDSCAPE here and there

2023.01.14 - 2023.01.28

LANDSCAPE here and there

2023.01.14 - 2023.01.28

ISAYAMA Genki, KAGEYAMA Moeko, SAIKI Shunsuke, SUIZU Tatsuhiro, NISHIMURA Daiki, HASEGAWA Yuki | TAKAYAMA Tatsuo, YAMAMOTO Kyujin (With the cooperation of MARUEIDO)

ART MART 2022

2022.12.07 - 12.24

ART MART 2022

2022.12.07 - 12.24

25 artists + α : IXIMA Kuniyoshi, UCHIDA Yu, OGAWA Haruki, OZU Wataru, OMOTE Yoshiki, Olectronica, KAGEYAMA Moeko, KATO Masaomi, KADOTA Mitsumasa, KANEKO Tsukasa, KITABAYASHI Kanako, SATO Yuhi, SHIMAUCHI Mika, DAIKOKU Takayuki, NISHIMURA Daiki, HANAFUSA Sayaka, HANZAWA Tomomi, FUJISAKI Ryoichi, MASUDA Masahiro, MIKAMI Toshiki, MOCHIDA Shoji, YAMANISHI Anna, YOSHIKAWA Kaori, Lu Chin-Yun, WATANABE Yoko